Images

Yeminli Tercüme

Öncelikle belirtmek gerekir ki yeminli tercüman, noter tarafından yasal belgelerin resmi tercümesini yapmak ve tercümesini yaptığı tüm metinlerin altına kaşe basabilmek üzere yetkilendirilmiş kişidir. Bu bağlamda büromuzda çalışma sağlayan Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviriler yetkililer tarafından resmi statüye sahip kabul edilir. Temel anlamda Noter aracılığı ile yapılabilen yeminli tercümanlık yabancı dil düzeyinde diploma sahibi olan kişilerin yemin ettirilmesi suretiyle yeminli tercümanlık yetkisi verilmesi suretiyle yapılabilmektedir. Bu konuda şeffaflık asıl esas konudur diyebiliriz. Aynı zamanda bir noter yalnızca kendi noterine bağlı bulunan yeminli tercüman imzasını tasdik etme yetkisine sahiptir.

Yeminli Tercüme Evrakı Nerelerde Kullanılır?

Yeminli tercüme evrakına sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda uluslararası anlamda oldukça geçerli bir belge niteliğindedir. Temel olarak belgenin verileceği evrakın nerelerde nasıl amaçla istendiğine kurumlar karar vermektedir. Bu konuda net bir bilgi vermek ancak bu hususla mümkündür diyebiliriz. Aynı zamanda resmi kurumlar yeminli çevirmenin evrak tercümesini kabul ederken kimi resmi makamlar noter tasdiki ile birlikte istemektedir.

Bu noktada mutlak suretle müracaat edilen noterliğin yeminli tercüme bürosu ile yeminli tercümeyi yaptırmanız gerekir. Noterliklerin farklı yeminli tercüme büroları bulunabilmektedir. Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme devlet dairelerine, üniversitelere, noterlere, bankalara, evlendirme dairelerine, konsolosluklara ve kamu kuruluşlarına ibraz edilecek evraklar için gündeme gelir.

Yeminli Tercüman Kime Denir?

Türkiye’ de bulunan noterlerden herhangi biri tarafından resmi evrak tercüme yetkisi verilmiş kişiye yeminli tercüman denilmektedir. Evraka imza atmak suretiyle ardından kaşe vurarak çeviri sorumluluğunu yeminli tercüman tamamen üzerine almış bulunmaktadır.

Yeminli tercüman son zamanlarda büyük bir ivme kazanan meslek halini almıştır. Bu noktada globalleşmenin etkinleşmesi büyük bir önem sağlamaktadır. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki normal tercüme den farkı yeminli çevirinin, imzalı ve kaşeli olmasıdır. Yani kısaca son derece resmiyet ve ciddiyet gerektirmektedir diyebiliriz.

Tercüme nedir?

Bu durumun yanında yeminli tercüme evrakları fiziki çıktıları üzerinde yeminli tercümanın ıslak imza ve kaşesi bulunur. Lion Translate olarak bünyemizde yer alan yeminli tercümanlarımız ile son derece etkin adımlara imza atmaktayız.

Yeminli Tercüme ile Standart Tercüme Farkı Nedir?

Yukarıda yer alan başlıkta belirtildiği üzere yeminli tercüme imza ve kaşeye sahip olduğundan çeviri resmi kurumlarca kabul edilir. Bu son derece teknik bir işlemdir diyebiliriz. Sıklıkla tercih edilen Standart çeviriler resmi kurumlarda geçerli olmamaktadır. Bu durumun yanı sıra standart bir çevirinin noterler tarafından tasdiki söz konusu olamaz. Daha genel geçer bir noktada yer almaktadır diyebiliriz. Bunun yanı sıra yeminli tercüman tasdikini anlaşmalı notere yaptırabilirsiniz.

Elde etmek istediğiniz çeviri resmi makam veya kurumlara verilmek için tercüme edilecekse muhakkak suretle yeminli tercümana yaptırılmalıdır. Bu noktada ise profesyonellik ve tecrübeler dikkate alınarak doğru bir yol haritası oluşturulmaktadır. Yeminli tercüme ciddiyetinin farkında olan firmamız, sizler için destek sağlamaktadır.

Yeminli Tercüme Fiyatları

Tercüme fiyatları da en az tercüme hizmeti kadar merak edilmektedir. Bireyler hem bütçeye hem de işlem başarısına hitap eden bir firma ile çalışma isteğindedir. Bu noktadan hareketle tercüme fiyatlarının sıklıkla değişkenlik gösterdiğini belirtmek isteriz. Bu değişkenliğin esası ise tercüme edilecek metinin büyüklüğü ve ne amaçla kullanılacağı noktasında şekillenmektedir.

Bizler biliyoruz ki gereksinim duyduğunuz çeviri türüne göre, kaliteli hizmet veren, güvenilir ve uzman bir ekiple çalışan yeminli tercüme büromuz sizler için her aşamayı profesyonel kılmaktadır. Hangi dilde veya hangi alanda olursa olsun tercüme fiyatlarında da müşteri odaklı planlamalar uygulamaktayız. Lion Translate bünyesinde alacağınız fiyatlar istediğiniz çevirinin kullanacağınız yere, amacına, beklediğiniz kaliteye, tercüme istediğiniz dile, kelime sayısına, teslimat süresine göre değişkenlik gösterir.