Images

Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme; hukuk belgelerinin, hukuki makalelerin ve hukuki metinlerinin tercümesi için hizmet veren bir alandır. Çevirisi yapılan belgelere örnek olarak; sözleşmeler, uzman raporları, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, uygunluk belgeleri ve vekaletnameler gibi evraklar gösterilebilir. Bu evrakların tercüme edilmesi büyük özenle yürütülmesi gereken bir iştir. Hukuki metinler kendi içerisinde katı ibareler barındırdığı için en ufak bir dikkatsizlik sonucunda ciddi sorunlara yol açabilir. Hukuki metinlerin kendilerine özgü terminolojisi ve dil yapısı bulunmaktadır. Tercüme işi yapılırken bunlara dikkat edilerek tercümenin uzman kişiler tarafında yapılması gerekmektedir.

Tüm Hukuki Tercüme İhtiyaçlarınız İçin Size Yardımcı Olabiliriz!

Hukuk alanında uzman tercümanlar ve mahkeme tercümanları ile tüm hukuki tercüme ihtiyaçlarınız için size yardımcı olabiliriz. Hukuki çeviri projeler karmaşık olduğu için iyi bir uzman gerektirir ve profesyonelce yürütülmesi gerekir. İster çok dilli bir projeyle, ister sınır ötesi bir dava veya yeminli bir tercüme hizmetine ihtiyacınız olsun tüm hukuki dil ve çeviri ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. Teknolojimiz, çalışma sürecimiz ve çalışanlarımızdan oluşan hukuki çeviri sistemimiz ile sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız.

Hukuki Çeviride Dikkat Edilmesi Gerekenler!

  • Hukuki çevirilerde dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar bulunmaktadır:
  • Hukuki çevirilerde asla yorum yapılmaz ve metne bağlı kalarak anlamın kaybolmamasına dikkat edilir.
  • Ülkelerin hukuki sistemleri göz önünde bulundurularak çeviri detaylı bir şekilde yapılmalıdır.
  • Hukuki kavramların birbirini destekler nitelikte olması için her iki dildeki hukuk metinlerinin çok iyi bilinmesi önemlidir.
  • Çeviri gerçekleşirken tarafsız olunması ve adalet kurallarına uygun bir şekilde çevirinin gerçekleşmesi gerekir.

Hukuki tercüme tercih edilirken en önemli hususlardan birisi tüm sorumluluğun tercüme bürosuna ait olmasıdır. Seçim yaparken tüm sorumluluğu alabilecek, alanında uzman ve deneyimli tercümanlarla çalışılıp çalışılmadığı araştırılmalıdır. Tercümanların kaynak ve hedef dili en iyi şekilde bilmesi ve her iki dilde de hukuki terimlere hakim olması gerekir.

Hukuki alanda çeviri yaparken anlatım dili ve terminolojiye dikkat edilmesi gerekir. Metinde kullanılan kelimenin anlamı hukuk dilinde ve günlük kullanımda farklı olabilir. Bu nedenle tercümanın bunun ayrımını yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olması önemlidir.

Hukuk alanında yürütülen işlerde ve çalışmalarda da tercümeye ihtiyaç duyulabilir. Türkiye’deki hukuk sistemi birçok devletin hukuk sistemi baz alınarak hazırlanmıştır. Örneğin; Medeni Kanun ve Borçlar İsviçre’den, Ticari Kanun Almanya’dan, Ceza Kanunun İtalya’dan örnek alınarak hazırlanmıştır. Buradaki esas önemli olan husus yabancı dildeki bu kanunların tercümesidir. Bu gibi çalışmalarda deneyimli tercümanlara gereksinim duyulmaktadır.

Hukuki metinler genellikle uzun ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Genellikle bir sayfayı aşan uzun ibareler barındırır. Bu nedenle tercümanın hiçbir detayı atlamadan iletilmesi gereken mesajı net bir şekilde anlayıp hedef dile uygun bir şekilde aktarması gerekmektedir.

Hukuk metinlerinde kullanılan terimler genel olarak yabancı kökenlidir. Fransızça, Farsça, Latince gibi farklı dillerden gelmektedir. Bu terimler bazen anlam karmaşasına yol açabilir. Bunun çözümü için alanında uzman bir hukuki çevirmen ile çalışılması gerekir.

Kaynak ve hedef dildeki hukuk işleyişinin farklı olması durumunda hukuki metinlerin tercüme edilmesinde sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin bir ülkenin hukuk sistemi tarafından kabul gören bir hukuk kuralı karşı taraf için kabul görmüyorsa bunun izahı da tercüman tarafından yapılmalıdır.

Tüm Dillerde Hukuk Tercümanları

Hizmet almak istediğiniz hukuki çeviri işi için, tercih edilen tercümanların yerli, profesyonel ve uzman olması önem arz eder. Bunun yanı sıra bölge ve sektör de dikkate alınmalıdır. Yanlış bir çevirinin neden olabileceği cezalar, kaybedilen davalar ve anlaşmalar, marka imajına zarar gelmesi gibi sorunların oluşmaması için alanında uzman profesyonel hukuki tercümelerle çalışılması önemlidir.

Uygun Fiyatlı Hukuki Tercüme Hizmeti

Hukuki tercüme; tüm ülkelerde yürürlükte olan kanun ve mevzuatla ilgili metinlerin çevirisini hedef alır. Hukuki çevirinin yapılacağı alan ister yerel, ister özel olsun yüksek düzeyde uzmanlık ve özgüllük barındırır. Çeviri kalitesi ve geçerliliği göz önünde bulundurularak tercümanların tecrübeleri, ülke yasalarına dair kapsamlı bilgisine ve en önemlisi hedef dile anadili gibi konuşabiliyor olmalarına dikkat edilmelidir. Dünyada şirketlerin merkezleri, müşterileri veya tedarikçileri vb. ile birtakım belgelerin paylaşılması gerekir. Bu kişi veya kurumlar arasında güvenilir bir ilişkinin yürütülebilmesi için yapılan sağlam bir sözleşme ile şirketler ve müşteriler arasındaki belgelerin yasal tercümesinin yapılması önemlidir. Hukuki tercüme fiyatları için lütfen iletişime geçiniz.