Almanca Tercüme

Almanca Tercümeniz Güvenilir Ellerde Profesyonel Almanca Tercümede Tek Adres Lion Translate. Almanca Tercümenizi Başlatmak İçin İletişime Geçin!

Almanca Tercüme; Hint-Avrupa dil grubuna ait olan Almanca dilinde hazırlanan metin, belge ve içeriklerin çevirisinin yapılması işlemine verilen addır. İçeriklerin çevirisi; Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya veya Almancadan farklı bir diğer dile tercüme edilmesi ile yapılır. Dünyanın 38 farklı ülkesinde Almanca konuşulmaktadır. Almanca; Almanya’nın resmi dilidir ve İsviçre, Belçika, Avustralya, Lüksemburg gibi birçok ülkede kullanılmaktadır. Bu ülkeler ile iş yapan Türk firmaları ve işletmeleri tercümanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Almanya’nın özellikle ticari alanda gösterdiği gelişim sebebiyle Almanya ile çalışan şirketlerin ticari belgeleri, iş sözleşmeleri gibi belgelerin tercümesine gerek duyulmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi için Almanca Tercüme bürolarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tercümanlık bürosunda çalışan Almanca tercümanlar; Almanca dil bilgisi yeterlilik seviyesini belgelendirebilen kişilerdir. Bu tercümanlar belgeleri doğru bir şekilde çevirir ve yeni bir belge olarak düzenler.

Almanca Tercüme Hizmeti

Almanca tercüme hizmetini sunan tercümanlar Almanca üzerine eğitim alan ve dil sınavında başarı elde eden kişiler tarafından gerçekleşir. Bu alanda kendisini yetiştiren kişiler, yeterlilik sınavları ile dil bilgilerini belgelendirir. Almanca tercüme noter onaylı ya da normal olarak yapılır. Yapılacak çevirinin noter onaylı veya onaysız olması belge içeriğine göre değişir.Almanca tercüme için öncelikle çevirisi yapılacak olan içerik eksiksiz okunarak ne amaçla hazırlandığı ve ne ifade ettiği tespit edilir. Eğer bu içerik için araştırma yapılması gerekiyorsa bunun üzerine çalışılır. Bunun üzerine çeviride kullanılacak teknik terimlerin doğru bir şekilde kullanılmasına özen gösterilerek, Türkçeye anlam bozukluğu olmaksızın çevirisinin yapılması sağlanır. Çeviri esnasında dil bilgisi özelliklerine, terimlere ve vurgulara dikkat edilir.

Noktalama işaretlerine de dikkat edilerek kullanılmalıdır ki böylece metni okuyan kişi aynı içerik ve bilgiye ulaşmış olur. Yapılan tercüme işlemi Almanca dili üzerinde uzmanlaşmış tercümanlar tarafından yapıldığı için yanlış çeviri yapılmaz. Tercümanlık bürosu, bünyesinde çalıştırdığı alanında uzman tercümanlar sayesinde, müşterilerden gelen belgeleri en hızlı ve en kısa şekilde tamamlayarak teslim edilmesini sağlar.

Anadili Konuşan Profesyonel Almanca Tercümanlar

Almanca çeviri hizmetlerinin en iyi ve en profesyonel şekilde yapılabilmesi için tercümanlık bürosunun bünyesinde çalışan tercümanların anadili gibi Almanca konuşabilmesi gerekmektedir. İyi bir hizmet beklentisinin karşılanması için sıkı bir inceleme ve kalite kontrol süreci gerekmektedir. Ancak bu şekilde tutarlı ve kaliteli bir hizmet sunulabilmektedir.

Almanca Çeviri Ücretleri ve Fiyatları

Almanca çeviri ücretleri ve fiyatları çevrilecek metnin uzunluğuna, çevrilecek karakter sayısına, teslim zamanına, zorluk derecesine ve çeviri türü gibi faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu sebeple çeviri hizmeti satın almadan önce çeviri yapılması istenen tercüme bürosu ile iletişime geçerek, metnin büroya ulaşımı sağlanarak fiyat alınması önerilir.

Almanca Çeviri İpuçları

Almanca çevirileri metin çevirileri ve konuşma çevirileri olmak üzere 2 ana maddede inceleyebiliriz:
Metin Çevirisi: Alman dilinde kullanılan sözcükler genellikle bir dizi daha küçük sözcüğün yerini almak için oluşturulan uzun birleşik sözcükler ile bilinir. (Örn: dostluk gösterilerine atıfta bulunan “Freundschaftsbezeugungen” gibi.) Bunun sonucunda çevrilen metinlerin uzunluğu değişebilmektedir.
Resmi ve Gayri Resmi Konuşma: Almancada resmi ve gayri resmi olmak üzere iki tür konuşma vardır. Hangisinin kullanılacağı hitap edilen kişiye, ortama ve duruma göre nezaket düzeyi üzerinden belirlenir. Gayri resmi biçim bazı bağlamlar için uygun görülse de genellikle Alman dinleyici kitlesine hitap sırasında resmi konuşmanın kullanılması daha iyidir.

Profesyonel Sektörler İçin Almanca Tercüme Hizmetleri

Almanca çeviri hizmetleri birçok profesyonel sektörler için kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak; finansal, yasal, tıbbi ve ticari alanları örnek gösterebiliriz. Finansal: Almanya günümüzde FinTech endüstrisinde dünya çapında dördüncü, Avrupa’nın en büyük ikinci pazarına sahip bir ülkedir. Bu nedenle yıllar boyunca bu sektöre yönelik Almanca tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yasal: Almanca dilini konuşan birçok ülke, Avrupa ülkeleri arasında serbest ticarete izin veren AB ve EFTA üyesidir. Fakat bu ekonomik ticaret grupları karşısında firmalar, Avrupa pazarında herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce uymak zorunda oldukları yasal gereklilikler vardır.
Bu ekonomik ticaret gruplarının diğer ülke üyeleri ile çalışmak veya ticaret yapmak isteyen şirketler için; lisanlar, sözleşmeler, hükümet ve yasal karar raporları, ana sözleşmeler vb. gibi yasal belgelerin çevirisinin yapılması gerekmektedir. Tıbbi: Dünya çapında en büyük farmasötik ürün ihracatçılarından biri Almanca konuşan ülkelerdir. Almanların % 67’sinin başka bir yabancı dil konuşmasıyla tıp ve sağlık şirketleri tıbbi içerik ihtiyacını karşılamaktadır. Dil engellerinin ortadan kalkması ve sağlık sektöründe sorun olmaması için Almanca çevirinin kullanıldığı bir sektördür. Teknik: Dünyanın en büyük dördüncü imalat üretimine Almanya sahiptir. Üretimle beraber, uluslararası kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama nedeniyle çeşitli dillerde teknik belgelere ihtiyaç duyulur. Bu dillerin çevirileri için Alman çeviri hizmetinden yararlanılır.