Images

Edebi Tercüme

Edebi Tercümeniz Güvenilir Ellerde Profesyonel Edebi Tercümede Tek Adres Lion Translate. Edebi Tercümenizi Başlatmak İçin İletişime Geçin!
Edebiyat; ifade edilmek isteneni etkili bir biçimde anlatma sanatına denir. Bir farklı deyişle var olan ya da yaşanmamış herhangi bir duyguyu, düşünceyi ya da olayı farklı bir anlatım tarzıyla sunar. Edebiyatın var oluşu çok eski zamanlara kadar uzanır. Edebiyat ilk sözlü olarak başlayıp daha sonra yazılı eserlere yansımıştır. Tüm edebi eserler var olduğu dilin, kültürün ve toplumunun özelliklerini taşır. Bu nedenle bir edebi eserin kaynak dilden hedef dile veya dillere tercüme edilmesi son derece dikkat ve özen gerektiren bir süreçtir.

Edebi Çeviri Nedir?

Edebi çeviri; roman, şiir, oyun, makale, tekerleme, kısa öykü vb. gibi eserlerin bir dilden başka bir dile çevrilmesidir. Edebi çeviri diğer çeviri türlerinden farklı bir konumdadır. Bunun nedeni edebi çevirinin kaynak dildeki belgenin anlamını ve bağlamını hedef dile çevirmekten çok daha fazlası olmasıdır. Edebi çeviri yalnızca kelimeleri ve cümleleri tercüme etmez; bunun yanı sıra kültürel nüansları, duyguları, mizahı gibi eserin diğer incelikli unsurlarını da tercüme etmeyi hedefler. Edebi Çeviri Önemi Edebi çeviri hassaslıkla ve titizlikle yürütülmesi gereken önemli bir iştir. Edebi çeviri dünya toplumları ve kültürleri adına bilgi sahibi olup kavrayabilmemize yarar. Özellikle çağdaş çeviriler okumak diğer ülkeler ve kültürlerdeki yaşantıya dair mükemmel bir içgörü uyandırır.

Edebi Tarzların Çevirisi Nelerdir?

Her yazının temelini üslup oluşturur. Üslup aynı zamanda yazarın karakterini ve duygularını ifade ediş biçimidir. Her yazar bir edebi üsluba sahiptir ve bunu eserlerine yansıtır. Kimi yazarlar çevirideki en önemli etmenin tercüme edilen esas eserin üslubunu yansıtması gerektiğini savunurken kimi yazarlar ise çevirinin çevirmenin üslubunu taşıması gerektiğini söyler. Edebi çeviri karmaşık bir iştir; özellikle şiir çevirileri oldukça zordur. Şiir; az kelime ile çok şey ifade etme sanatı olması sebebiyle kaynak dilden hedef dile çevirisinde bir tek kelimenin bile yanlış çevrilmesi durumunda anlam bütünlüğünün bozulmasına neden olacaktır.

Her yazının temelini üslup oluşturur. Üslup aynı zamanda yazarın karakterini ve duygularını ifade ediş biçimidir. Her yazar bir edebi üsluba sahiptir ve bunu eserlerine yansıtır. Kimi yazarlar çevirideki en önemli etmenin tercüme edilen esas eserin üslubunu yansıtması gerektiğini savunurken kimi yazarlar ise çevirinin çevirmenin üslubunu taşıması gerektiğini söyler.

Edebi çeviri karmaşık bir iştir; özellikle şiir çevirileri oldukça zordur. Şiir; az kelime ile çok şey ifade etme sanatı olması sebebiyle kaynak dilden hedef dile çevirisinde bir tek kelimenin bile yanlış çevrilmesi durumunda anlam bütünlüğünün bozulmasına neden olacaktır.

Edebi Çeviriyi Bu kadar Zorlaştıran Nedir?

Edebi çevirilerde yer alan metinlerin uzunlukları sebebi ile literatür çevirisi diğer tüm çevirilerden farklı ve zordur. Eserin orijinalliğini ve anlam bütünlüğünü bozmadan kaynak dilden hedef dile tercüme etmek oldukça meşakkatli bir işlemdir. Edebi çeviriyi zorlu kılan etmenlerden biri de kaynak dildeki eserin uyandırdığı tepkileri ve duyguları aynı ölçüde uyandıracak kaynak dile çevirme becerisidir. Özellikle şiir çevirileri için bu durum zorlayıcı olabilmektedir.

Bir Edebi Çevirmenin Hangi Becerilere İhtiyacı Vardır?

Edebi çeviri işi özel bir beceri ve yetenek isteyen bir iştir. Edebiyat çevirisi diğer çeviri türlerinden çok daha özel bir alandır. Çevirmenlerin şiir ve nesir çevirilerinde dil bilgisinin önemi kadar yaratıcı yazma becerisi de oldukça önemlidir. Ayrıca çevirmenin yaptığı işe ve yeteneklerine olanı güveninin olması da önemlidir.

Başarılı bir çevirmen kaynak ve hedef dili çok iyi bilmeli ve çevirisini yaptığı eserin yazarıyla özdeşlik sağlayarak onun kültürünü ve yaşadığı toplumu anlayarak bir çeviri yöntemi tercih etmelidir. Edebi çevirmen tercüme ettiği eserin üslubunu, dilbilgisel, sözlüksel ve fonolojik özelliklerini dikkate almak zorundadır. Çünkü çevirideki en önemli husus kaynak metindeki anlam bütünlüğün hedef dile tercümesinde bozulmamasıdır. Bir edebi tercümenden beklenen en önemli beceri ihtiyacı bu anlam bütünlüğünün bozulmadan eseri tercüme edebilmesidir.

Edebi Çevirideki Zorluklar Nelerdir?

Edebi çeviri dalı oldukça karmaşık ve detaylı bir iş olması sebebi ile edebiyat çevirmenleri için pek çok zorlayıcı yönleri bulunmaktadır. Bu zorluklardan bazıları şunlardır:

Terminoloji: Edebi eserlerden bilim kurgu tarzında yazılan türlerden çevirmenin eseri doğru bir şekilde anlayıp çevirebilmesi için spesifik bir terminoloji kullanması gerekir.
Retorik araçlar ve kelime oyunları: Bazı metin türlerinde görülse de özellikle şiir türlerinde sıkça görülmektedir. Hedef dilde tercüme edilmek istenen kelimenin karşılığı bulunamaz ve bu durumda çevirmen mümkün olan en iyi alternatifi bulmak zorundadır.
Sagalar: Belirli bir eserde okuyucuların aşina olduğu bir kelime için sürekli aynı çeviri kullanılıyorsa, okuyucuların aşina olduğu terminolojiye saygı gösterilmeli ve çeviri değiştirilmemelidir.

Kaynak Dil Kültürü: Edebi çevirmenlerin çalıştığı türe göre eserin orijinal dilin kültüründe birden fazla anlam barındırabilir. Bu nedenle çevirmenler her iki dilin kültürüne çok iyi hakim olmalıdır.

Uygun İsimler: Bazı özel isimler orijinal dilde önemi olabilir ve bir anlam ifade edebilir. Bu durumda çevirmen özel adların çevirisi üzerinde dikkatli olmalıdır.

Daha Sonra Açıklanacak Bilgiler: Edebi roman çevirilerinde başta dolaylı bir şekilde gerçeklerden bahsedilir ve roman sonunda bu açılığa kavuşturulur. Çevirmen konuya hakim değil ise bu referansları çevirmek problem yaratır. Bu nedenle çevirmenin çeviriye başlamadan önce tüm eseri okuması önem taşır.