Images

Diplomatik Tercüme

Diplomasi; politikanın devletler arasındaki ilişkisi ve iletişimidir. Diplomasi; devletler arası müzakerelerin idaresi ve icrası, uluslararası işlerin yönetimi, bir hükümetin çıkarlarının dışarıda temsilini ifade eder. Ulusların birbirleri ile iletişimi söz konusu olduğu için diplomasi tercümesiz ve tercümansız düşünülemez. Diplomatik tercüme nedir? Diplomatik tercüme; ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin iyi bir şekilde yürütülmesi için yapılan çeviri çalışmasıdır. Doğru iletişimin sağlanması, uluslararası işlerin doğru bir biçimde yürütülmesi açısından oldukça önemlidir.

Diplomasi; ülkeler arasındaki iletişim olması sebebiyle diplomatik tercümenin büyük bir titizlik ile yapılması gerekir. Diplomasinin kendine has dili ve kuralları vardır. Kurulan iletişim büyükelçilikler, üst düzey devlet adamları ve siyasetçiler arasında geçtiği için yapılacak olan herhangi bir hata sonucunda ülkeler arası krizler yaşanabilir ve ciddi sorunlara sebebiyet verebilir.

Diplomatik Tercümenin Önemi

Kurulan iletişimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak için tercümanlar aracılığıyla yapılan çeviriler profesyonel ve diplomasi kurallarına uygun şekilde yapılması gerekir. Bunun için tercümanların diplomatik kavramlara hakim olması ve diplomatik dile uygun çeviri yapması, kültürel öğelere önem vermesi, yazılı çeviriler için diplomatik yazı kurallarını çok iyi biliyor olması gerekir. Diplomatik çeviri yapan tercümanların bu nedenle alanında uzman, tecrübe sahibi olması ve çalıştığı alanda yeniliklere açık olması oldukça önemlidir.

Diplomaside Tercümenin Amacı Nedir?

Diplomasi; ülkelerin müzakere yoluyla belli konulara çözüm getirdikleri bir iletişim şeklidir. Bu nedenle diplomaside tercümenin amacı; kurulan iletişim esnasında taraflar adına iletilmek istenen mesajın en doğru ve en hatasız şekilde aktarılmasıdır. Diplomatik iletişimler her zaman profesyonel bir tercüme gerektirir. Doğru olmayan bir çeviri büyük sorunlara ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Herhangi bir iletişim probleminin yaşanmaması için çevirinin alanında uzman bir tercüman tarafından doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Diplomatik tercüme, diplomatik ilişkilerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için uygulanan tercüme işlemidir. Bu alanda profesyonellik kazanmış kişiler tarafından belirli aşamaları ve görevleri mevcuttur. Diplomasi için en önemli iki ana görev şu şekildedir:

Diplomatik Anlaşmaların ve Belgelerin Tercüme Edilmesi

Diplomaside yazılı veriler büyük öneme sahiptir. Bu yazılı metinlerin içeriğinde; müzakere özetleri, metni taşıyan diplomata akreditasyon ya da resmi yetkiler yükleyecek kadar önemli bildiriler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu yazılı metinler müzakerelerin gidişatını ve sonucunu belirleyen resmi evraklardır.

Diplomatik yazılı verilerin birtakım bölümleri standart kalıplardan oluşmaktadır. Bunlar; anlaşmaların açılış ve son maddeleri, akreditasyon mektupları, tam yetkiler ve diplomatik notlardır. Birçok kişi tarafından paylaşılacak yazılı metinler için uygulanması gereken belli başlı kibar formülasyonlar uygulanmaktadır. Genel olarak bu görev; gizlilik gerektiren ve hatalara yer vermeyen, tercüme edilen içeriğin kesin bilgi içermesi gerektirdiği bir görevdir.

 

Diplomatik Konuşma Tercümesi

Diplomatik konuşma tercümesi hükümetlerin veya halkların savaş ve şiddet konularında karar ve davranışlarını etkilemek için müzakere, diyalog gibi yöntemlerle etkileme çabasıdır.

Bu görev de diplomatik yazılı verilerin çevirisindeki tüm çeviri kurallarını kapsar. Diplomatik konuşma tercümesinde dikkat edilmesi gereken esas husus; mesajın aynı anda tam zamanlı bir şekilde hatasız ve hızlı bir şekilde çevrilmesidir.

Diplomatik Tercümenin En Önemli Yönleri Nelerdir?

Diplomatik tercüme; belli özel çeviri türleriyle birtakım benzerliklere sahip olsa dahi tüm çeviri türlerinden daha fazla profesyonellik ve kesinlik gerektirir. Diplomatik tercümenin en önemli yönlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Gizlilik: Diplomatik çeviri yapan tercümanlar yaptıkları işi üst düzey gizlilik ile yürütmek zorundadır. Çevirdikleri diplomatik yazıların yanlış kişilere ulaşması sonucunda ciddi sorunlar oluşabilir. Bu nedenle gizlilik diplomatik tercümanlar için hassas bir konudur.

Mesajın Saklanması: Diplomatik çeviriyi yapan tercümanın yerli olması ve her iki ülkenin kültürel bağlamına da hakim olması önemlidir. Bu durum mesajın doğrudan aktarılması açısından önemlidir.

Hız: Uluslararası büyük toplantıların yapıldığı müzakerelerde hız oldukça önemli bir faktördür. Katılımcıların iletmek istediği mesaj her üyeye aynı anda ve hızlı bir biçimde çevrilmesi gerekir. Tüm üyelerin konu takibi ve kesin bilgi alarak yanıtlaması için çevirinin hızlı ve doğru olması gerekmektedir.

Diplomasi; uluslararası iletişimi ifade ettiği için titizlikle ve profesyonellikle yapılması gereken bir iştir. Tercüme esnasında yapılan en ufak bir hata bile büyük sorunlara yol açabilir. Bu sebeple yapılan tercümenin diplomasi dil kurallarına uygun ve doğru bir biçimde yapılması gerekmektedir. Çeviriyi yapacak tercümanın diplomatik dile uygun çeviri yapması, kültürel ögelere hakimiyeti, çeviri yazılı tercüme edilecek ise diplomatik dil kurallarına uygun şekilde yapılmış olması önemlidir.

Diplomatik Tercüme Nasıl Yapılır?

Diplomatik dilde tercüme yazılı ve sözlü olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır. Sözlü çeviri daha çok bilinse de yazılı çeviriler de diplomasi işlerinin yürütülmesinde önemli rol oynar. Yazılı çevirilerde herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet verilmemesi için kelime anlamlarının netliğine önem verilerek çeviri yapılmalı ve diplomasi dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.