Images

Apostilli Tercüme

Apostil son derece önemli bir yapılanmalıdır. Temel olarak belirtmek gerekir ki apostil şerhinin uluslararası önemi olması ve hukuki işlemler için gerekli olması bakımından son derece etkin ilerleme sunar. Genel tanım ile apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Bu durumda da apostil resmi belgeler için alınır ve genellikle uluslararası kullanım sunar. Aynı zamanda yurt dışında apostil şerhi konulan belgelerin Türkiye’de geçerli şekilde kullanılmasını sağlar. Peki, apostil çeşitleri nelerdir ve bu noktada destek alabileceğiniz kurumlar, kuruluşlar hangileridir? Aşağıda yer alan bilgileri okuyarak etkin bir sürece dahil olabilirsiniz.

Diploma Apostil Nedir?

Temel olarak belirtmek gerekir ki diploma Apostil, uluslararası anlamda sıklıkla kullanılmaktadır. Öncelikle bilindiği üzere Apostil, belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Yani bu noktadan anlaşıldığı üzere son derece global bir geçerlilik unsuruna sahiptir. Küreselleşmenin gelişimi ve beraberinde oluşan işlemler bu ve bunun gibi yasal belgelerin gerekliliğini arttırmıştır. Yukarıda yer alan bilgiye ek olarak Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilerek sürece dahil edilmiştir.

Aynı zamanda bu noktada geçerli kılınan Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu ülkeler dışında geçerli olmadığı belirtilmektedir. Diploma konusunda da son zamanlarda nüyük oranda Apostil tercüme gerekli kılınmıştır. Özellikle diploma belgesi tercümesi için, noter tarafından tercüme bürosunun ya da tercümanın yemin zaptı olduğu tasdiklenir. Bunun yanı sıra noterde onaylanan bu tercüme illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa (noterin bulunduğu il ve ilçedeki) götürülerek apostil onayı yapılır ve bu diploma diğer bir ülkeye sunulabilir durumdadır

Apostik Hangi Evraklara Alınır?

ÖSYM Belgesi Bilindiği üzere Türkiye’de üniversite sınavlarına giren öğrenci, yurt dışında üniversite okumak isterse bu üniversite kendisinden ÖSYM belgesi isteyebilir. Bunun yanı sıra lise diploması da istenebilir. Yurt dışına belge ibraz etmesi gereken öğrencinin yapması gereken ise LionTranslate aracılığıyla işleme dahil olmak olacaktır. • Tercüme Bürosu Tüm noktada destek sağlayan tercüme bürosu desteği, genel olarak ÖSYM sonuç belgesi ile lise diplomasının orijinali ile yeminli bir tercüme bürosuna veya yeminli bir tercümana gidip, belgeyi ibraz edeceği ülkenin lisanına çevirisini yaptırır. Bu aşama oldukça önemlidir.

Noter Apostilli çeviri, tercüme bürosunun veya tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılarak işleme alınmaktadır. Aynı zamanda Apostil onayı işlemleri için belge başına onay işlemi ücreti olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu bağlamda ilgili belgenin tercüme ve noter onayı işlemleri için ücret ödenmesi gerekmektedir. • Valilik/Kaymakamlık Genel anlamda noter kapsamında onaylanan bu tercüme illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa (noterin bulunduğu il ve ilçedeki) götürülerek tasdik ettirilir. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki Kimlik belgesi “Apostil” yapılmak istenirse noter onaylı olması gerekmektedir. Bu durumun yanı sıra işlem gerçekleştirilemez. Vekaletname ise farklı bir ülkeden avukat veya bir özel kişiye vekalet çıkarırsanız bu belgenin Türkiye’de apostil yapılması gereklidir. Ticari Evraklar noktasında Türkiye’de bir şirket, başka bir ülkede şube veya temsilcilik açmak ister. Bu ülke ise şirketten ana sözleşmeyi, kuruluş sözleşmesini ister.

Apostil Tercüme Fiyatları

Apostil tercüme fiyatları kapsamında farklı tercüme büroları farklı fiyat politikaları uygulamaktadır. Bu bağlamda genellikle apostil tercüme için belge başına şerh işlemi ilgili makamlarca belirlenir.

Fiyat kapsamında belirtmek gerekir ki belgenin tercüme oranı da fiyatlandırmalar üzerinde etki sağlamaktadır. Genel olarak ise noter onaylı apostil çevirisi için ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu noktada basit bir örnek vermek gerekirse gerçeği yansıtmamakla birlikte apostilin tercüme edileceği dile göre 100 TL’den başlayan bir hizmet bedeli vardır. Tarafınızdan istenen İlgili belgenin tercümesi yapıldıktan sonra, apostil için noterler birliğince belirlenen noter onayı fiyatı tercüme hizmet bedeline eklenir. Lion Translate olarak sizler için bütçenize uygun planlamalar yaparak donanımlı bir politika sunmaktayız.

Küreselleşmenin hızlı bir şekilde ilerlemesi beraberinde uluslararası yapılanmalarında hızlanmasını getirmiştir. Bu noktada ise belge ve bilgi erişimi de farklı diller ile bütünleşmektedir. Genel olarak diğer ülkelerin protokollerine uyum sağlamak iletişim ile mümkün olmaktadır. Bu iletişimin kaynağının ise “dil” olduğu hiç şüphesiz belirlenmektedir.

Tercüme fiyatlarının detaylı bir şekilde analiz edilmesinden yola çıkarak gerekli tüm araştırmaları yapmaktayız. Öncelikle profesyonel kadro ve donanımlı bir süreç planlaması ile bütçenize hitap eden olanaklar sunmaktayız. Bu bağlamda yapmanız gereken en önemli şey firmamızla iletişime geçerek bilgi almak olacaktır.

Apostil Tasdikli Çeviri Hizmeti

Yukarıda yer alan başlıkların altında da belirtildiği üzere resmi bir belgenin yabancı bir ülkede kullanılması için, belgenin geçerliliği ve kaynağı belgelendirilmelidir yani kısa bir tanımla Apostil Tasdikli Tercümesi yapılmalıdır.

Apostil belgesinin içerisinde yer alan özellikle; kamuya açık belgeler, evlilik, doğum ve / veya ölüm sertifikaları olabileceği gibi ticaret sicilinden alıntılar, kurumsal sözleşmeler ve sigorta poliçeleri gibi ticari belgeler de olabilirler. Tüm bu belirtilen bilgilerin yanı sıra belirtmek gerekir ki Apostil tasdikli eçeviri, son derece önemli ve doğru uygulanmalıdır. Özellikle çeviri hizmetinin de profesyonellik esasına paralel ilerlemesi Lion Translate ile mümkündür. Acil tercüme, Edebi tercüme gibi birçok alanda ilerleme sunmaktayız.

Apostil Onayı Alınabilecek Belgeler

Apostil onayı alınabilecek belgeler son derece önemli bir husus teşkil etmektedir. Bu bağlamda tüm detayları analiz ederek belge erişimi sağlayabilirsiniz.

  • Ticaret veya gümrük işlemleri ile ilgili belgeler
  • Diplomatik ve konsolosluk belgeleri
  • nüfus kayıt örneği
  • Diploma
  • Doğum ve ölüm belgeleri
  • Yukarıda belirtilen tüm belgeler Apostil işlemi uygulanması gereken belgeler sınıfına girmektedir. Bu belgelerin ibrazı da işleminizi hızlandıracak özelliğe sahiptir.