Images

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Yeminli Tercüme, Ankara Lion Tercümanlık Bürosu’nun verdiği en çok tercih edilen hizmetlerinden biridir. Tercümeler, yasal bir dokümanın çevirisini yapmak için yetkilendirilmiş olan bir tercüman tarafından yapılır. Yeminli tercümandan destek almak, şirket içi yazışmalarda ve görüşmelerde, kişilerin arsa alım satım veya gayrimenkul alım satım konularında, vatandaşlık başvurusu, oturum izni alma gibi konularda yabancı dile hâkim olmayan kurum kuruluş ve kişilerin yardımına koşar.  Yeminli tercüman, çeviriyi yaptığı dil ile tercüme edilen dil arasındaki geçişleri, resmi bir sözlük kullanarak yapar. Yeminli tercüman, çevirinin doğruluğu konusunda noter huzurunda yemini eder ve çevirinin bir noter tasdikli örneği verir.

Ankara Yeminli Tercüme Bürosu

Yeminli tercüman ile çalışmanın birçok sebebi bulunmaktadır. Şirketler arası anlaşmalarda özellikle tercih edilen yeminli tercüman, oluşturulan belgelerin doğruluğunu incelemek ve düzenlemekle sorumludur. Bunun yanı sıra yeminli tercüman, çeviri yaptığı dili ana dili olarak tanımakta veya bu konuda oldukça ciddi eğitim almış olmaktadır. Bu bakımdan Ankara yeminli tercüman ihtiyacı hem şirketlerde hem de bireysel başvurularda ortaya çıkar.

Yeminli tercümanlar, yasal konularda yapılan çevirilerde güvenilirliği ve doğruluğu konusunda yükümlüdürler. Tercümanlar, yasal dokümanların çevirilerini yapmak için yetkilendirilirler ve çevirilerinin doğruluğu noter huzurunda yemin etmeleri ile onaylanır. Sonuçta aldığınız Ankara yeminli tercüman hizmeti resmi bir belgedir ve yasalarca tanınmaktadır. Bu, resmî belgeleriniz için çoğunlukla kurum ve kuruluşlar tarafından zorunlu tutulabilir. Bu bakımdan birçok alanda yeminli tercüman kullanmak zorundadır.

Söz konusu yabancı dili, ana dili olan veya yeminli tercümanlık konusunda sıkı eğitimden geçmiş olan yeminli tercümanlar, çeviri yaptıkları dile dair her şeye hâkimdirler. Cümle kalıpları ve kurumsal dil açısından yetkin olan yeminli tercümanlar, iki dilin arasında çevirileri ve geçişleri doğru yapmak zorunluluğuna sahiptir.

Yeminli tercümanların çalışmaları, yasal konularda yapılan çevirilerde özellikle tercih edilir. Şirketler arasında yapılan anlaşmalarda, yeminli tercümanlar belgelerin doğruluğunu inceleyip düzenlerler. Bireysel başvurular için de yeminli tercümanların hizmetleri tercih edilebilir. Örneğin, vatandaşlık başvurusu yaparken, oturum izni almak için veya arsa alım satımı gibi konularda yabancı dilinizi çok iyi konuşmadığınızda veya anlaşmalar yapıyorsanız, yeminli tercümanların hizmetleri işlemlerinizi hızlandırır ve güvenilirliğini arttırır. Lion Ankara yeminli tercüman hizmetlerini vermektedir.