Images

Ankara Tercüme Bürosu

Ankara tercüme bürosu Lion Tercüme Bürosu , bütün resmi belge ve metinlerin çevirisini, uzman kadrosuyla gerçekleştirmektedir.  Resmi belge ve metinlerin çevirisini gerçekleştirmek için yeminli tercümanlar ile çalışılmalıdır. Bunun sebebi, yeminli tercümanların, çeviri metnini notere tasdik ettirme yetkisinin olmasıdır. Resmi kurum ve kuruluşlar, talep ettiği çeviri belgelerinde noter onayını zorunlu kılmaktadır.